జయలలిత,శోభన్ బాబు నా కన్న తల్లిదండ్రులని ప్రకటించిన అమృత. తమిళనాడులో సంచలనం.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...