నవ్వడం ఒక భోగం!నవ్వించడం ఒక వైభోగం!!నవ్వండి,నవ్వించండి!!!

"నవ్వడం ఒక భోగం, నవ్వకపోవడం ఒక రోగం" అన్నాడు మన జంధ్యాల మహాను భావుడు. ఈరోజుల్లో మనిషి ఎన్నో టెన్షన్స్ మానసిక ఒత్తిడులకు, చికాకులకు గురైపోతూ మానసిక ప్రశాంతతకు దూరమై పోయి అనేక రోగాలకు బలయ్యిపోతున్నాడు. అటువంటి పరిస్థితులలో మనస్సు కాస్త కుదుట పర్చే అవకాశాలు దొరికితే ఎంతో హ్యాపీ ఫీలయ్యిపోతాము. అటువంటి సాధనాలలో ఒక సంగీతమైతే మరొకటి ఆరోగ్యకరమైన హాస్యం ఒకటి. ఇప్పుడు మీకు, మీ మనస్సుకు చిన్న రిలీఫ్ ఇద్దామన్న భావనతో కొన్ని తెలుగు జోక్స్అందించే ప్రయత్నం చేసాను. ఇంకెందుకాలస్యం మరి. వెంటనే చదివి నవ్వుకోండి...Read More

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...