తన సినిమాలో ప్రముఖ సింగర్ సోనూనిగంతో కల్సి సచిన్ పాడిన పాట చాలా అద్భుతంగా ఉంది.

సచిన్ సోనూ నిగమ్ తో కల్సి పాడిన పాటను వినడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...